vilkår for afgræsning

VILKÅR FOR AFGRÆSNING


Vand

Fårene skal have adgang til frisk vand. Hvis der er åer eller vandhuller på arealet nyder fårene gerne disse vandkilder. Dog skal der på tørlagte arealer påregnes evt. vandtanke eller anden form for vand tilførsel.

Hegn

På mindre arealer (1-2 ha) kan der sættes flyttebart hegn op som fjernes sammen med fårene. Det er dog ønskeligt, at der er permenent hegn med ikke mindre end 4 tråde. Hvis der er tale om afgræsning af Bjørneklo, kan det financielt bedst betale sig at opsætte et permanent dyrehegn, da det ikke kræver strøm og kan holde dyrene inde effektivt.

Opsyn med dyrene

Jeg holder et skrapt øje med mine får, da de er fine avlsdyr med gode avlslinier. Hvis området er godt og der er naturlige vandveje er dagligt opsyn ikke nødvendigt, dog søger jeg for opsyn med vores får efter alle kunstens regler. Jeg sætter altid skilte op med tlf nr og kontakt muligheder i tilfælde af ulykker eller skadede dyr. Jeg bruger hunde i det daglige arbejder med fårene, så jeg sikre mig at tilse alle dyrene når jeg besøger de forskellige folde de går på. Hvis det er arealer med gangstier eller anden offentlig adgang er det nødvendigt med skiltning af "løse hunde forbudt", da fårene søger mennesker i mødet med hunde, da de er trænet til dette.