VIRKELYSTGAARDEN

VILKÅR FOR AFGRÆSNING


Vand

Fårene skal have adgang til frisk vand. Hvis der er åer eller vandhuller på arealet nyder fårene gerne disse vandkilder. Dog skal der på tørlagte arealer påregnes evt. vandtanke eller anden form for vand tilførsel.

Hegn

På mindre arealer (1-2 ha) kan der sættes flyttebart hegn op som fjernes sammen med fårene. Det er dog ønskeligt, at der er permenent hegn med ikke mindre end 4 tråde. Hvis der er tale om afgræsning af Bjørneklo, kan det financielt bedst betale sig at opsætte et permanent dyrehegn, da det ikke kræver strøm og kan holde dyrene inde effektivt.

Opsyn med dyrene

Vi holder et skrapt øje med vores får, da de er fine avlsdyr med gode avlslinier. Hvis området er godt og der er naturlige vandveje er dagligt opsyn ikke nødvendigt, dog søger vi for opsyn med vores får efter alle kunstens regler. Vi sætter altid skilte op med tlf nr og kontakt muligheder i tilfælde af ulykker eller skadede dyr. Vi bruge hunde i det daglige arbejder med fårene, så vi sikre os at tilse alle dyrene når vi besøger de forskellige folde de går på. Hvis det er arealer med gangstier eller anden offentlig adgang er det nødvendigt med skiltning af "løse hunde forbudt", da fårene søger mennesker i mødet med hunde, da de er trænet til dette.

Afgræsnings aftaler

Vi hjælper gerne med at afgræsse diverse arealer. Har du et areal, som skal afgræsses er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kan både hjælpe med store som små arealer, da vi gerne kommer med en mindre flok, hvis arealet ikke er så stort. Dog aldrig under 5 dyr ad gangen.


Copyright © 2012 .  All Rights Reserved